Sudjelovale smo na informativno edukativnoj radionici „Prepoznavanje kaznenih djela na štetu osoba s invaliditetom i oblicima podrške za osobe s invaliditetom“

Datum objave: 22. 10. 2019.

Dana 22. listopada 2019. g. predstavnice naše udruge sudjelovale su na informativno edukativnoj radionici „Prepoznavanje kaznenih djela na štetu osoba s invaliditetom i oblicima podrške za osobe s invaliditetom“ u organizaciji Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije u sklopu projekta „Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Karlovačkoj županiji”.

U prvom dijelu, Davorka Bišćan i Sandra Turkanović, psihologinja i pravnica ŽGK „Korak“, održale su predavanje za predstavnike udruga osoba s invaliditetom te za osobe s invaliditetom i njihove roditelje odnosno asistente, čiji je cilj bio upoznati ih s tim što sve spada u nedozvoljena ponašanja, odnosno prekršaje i kaznena djela, što učiniti i kome se sve mogu obratiti ukoliko posumnjaju ili znaju da je prema njima počinjen prekršaj ili kazneno djelo, kako im u tome može pomoći ŽGK „Korak“ kao i o važnosti suradnje među udrugama, konkretno udrugama osoba s invaliditetom i ŽGK „Korak“, ali i važnosti međusektorske suradnje.

Drugi dio radionice, na kojem su sudjelovali predstavnici/e Policijske postaje Karlovac, Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, udruge osoba s invaliditetom koje pokrivaju sve četiri vrste invaliditeta, ŽGK „Korak“, osobe s invaliditetom i njihovi roditelji i asistenti, bio je posvećen temi komunikacije sa osobama s invaliditetom kada se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka kaznenog djela. Od članova/ica udruga osoba s invaliditetom imali smo prilike naučiti o specifičnostima komunikacije s osobama s invaliditetom i to s obzirom na to o kojoj se vrsti invalidnosti radi, što će nam svakako koristiti u radu.

Zaključak radionice bio je da prostora za suradnju između udruga osoba s invaliditetom i ŽGK “Korak” evidentno ima jer postoji velika potreba osoba s invaliditetom za podrškom i u situacijama kada se nađu u svojstvu žrtve ili svjedoka, u čemu ŽGK „Korak“ može pomoći, dok  ŽGK „Korak“ od udruga osoba s invaliditetom treba pomoć pri ostvarivanju što kvalitetnije komunikacije sa osobama s invaliditetom prilikom pružanja podrške istima.

Hvala Savezu udruga osoba s invaliditetom  Karlovačke županije na pozivu.