SUDJELOVALI SMO NA DANIMA OTVORENIH VRATA UDRUGA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH

Datum objave: 16. 5. 2019.

Predstavnice ŽGK „Korak“ sudjelovale su danas u Zagrebu na prvom danu konferencije „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama“ u sklopu Dana otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH.

Ciljevi konferencije su:

  • problematizirati aktualne oblike organiziranja građana/ki, posebno mladih
  • promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana/ki za teme od interesa za opće dobro
  • razmotriti ulogu javnih institucija i javnih izvora financiranja u aktivnom doprinosu građana/ki društvenim promjenama
  • problematizirati mogućnost uključivanja civilnog društva u aktivnosti organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

Prvi dan konferencije bio je predviđen za tri panela na teme: „Kako motivirati građane za sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice“, „Doprinos mladih građanskom aktivizmu/mladi kao pokretači građanskog aktivizma“ te „Uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja usmjerenih aktivnom doprinosu građana društvenim promjenama“.

A panelisti su bili predstavnici: Ureda za udruge Vlade RH, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Inicijative „Spasi me“, udruga Pokret otpora i Most, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Globalnog prosvjeda srednjoškolaca za klimu, Savjeta za mlade Vlade RH, Udruge mladih „Mladi za EU“, Info centra za mlade, portala Studenstski.hr, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te Agencije za mobilnost i programe EU.