Sudjelovali smo na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za OCD-e koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Datum objave: 28. 2. 2019.

Dana 25. i 26. veljače 2019. g. predstavnice Ženske grupe Karlovac “Korak” (zaposlenice i jedna volonterka) sudjelovale su u Zagrebu sa predstavnicima/cama ostalih deset udruga koje provode program “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.  Svrha edukacije  bila je dodatno educiranje zaposlenika/ca i volontera/ki koji već godinu dana rade sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja   kako bi mogli još kvalitetnije pružati informacije o pravima, psihološko i pravno savjetovanje te podršku žrtvama i svjedocima/kinjama na sudu.

Prvi dan edukacije protekao je u znaku pravnih tema – govorilo se o: pojedinačnoj procjeni potreba žrtava kaznenih djela,  Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji kroz primjere u praksi i što nam donosi Istanbulska konvencija te izazovima u njezinoj implementaciji kao i o zaštiti žrtava neprijavljenih kaznenih djela  i to kroz vježbu i primjere iz prakse.

Drugi dan edukacije bio je posvećen temama komunikacije sa žrtvama kaznenih djela – bilo je govora o: predrasudama u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati, komunikacijskim vještinama kao preduvjetu pružanja pomoći i podrške, u sklopu kojeg je održana i vježba komunikacijskih vještina, interakciji i načinu komuniciranja u okviru državnih službi te kako komunicirati s neugodnim korisnicima/ama.

Program financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.