Sudjelovanje predstavnica Ženske grupe Karlovac „Korak“ na radionici izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije

Datum objave: 07. 9. 2018.

Danas su predstavnice naše udruge sudjelovale na 13. sastanku Vijeća za tržište rada Karlovačke županije te na radionici izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije.

Nakon predstavljene metodologije izrade navedene Strategije te analize stanja, predstavnici prisutnih udruga, institucija i ustanova aktivno su sudjelovali u izradi Strategije kroz rad na SWOT analizi.

Strategija ljudskih potencijala Karlovačke županije izrađuje se u okviru projekta „P.s. – pokreni se“ (Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III) koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA, a partneri su: Karlovačka županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje  – PU Karlovac, Grad Karlovac, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, Obrtnička komora Karlovačke županije te udruge Ženska grupa Karlovac „Korak“ i Carpe Diem.

 

Opći cilj projekta je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala uz održivo funkcioniranje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, a specifični ciljevi su:

  • inovativni pristup u unapređenju promocije deficitarnih zanimanja i promicanju kulture poduzetništva
  • kreiranje uvjeta za učinkovitu provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala i jačanje funkcije Vijeća za tržište rada.

Sljedeći susret nositelja i partnera projekta predviđen je za dva tjedna kada slijedi nastavak rada na izradi Strategije razvoja ljudskih potencijala Karlovačke županije.