„TPN – Tolerancijom protiv nasilja“ – održana početna konferencija projekta

Datum objave: 22. 2. 2023.

Na današnjoj početnoj konferenciji projekta, predstavljeni su ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultata projekta kojeg Ženska grupa Karlovac „Korak“ provodi u partnerstvu s  udrugom Carpe Diem – udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih.

Projektom se namjerava direktno pristupiti mladim ljudima (15-19 g.) s ciljem edukacije o uzrocima i posljedicama nasilnog ponašanja u partnerskim vezama te istovremeno naglasiti potrebu njegove rane prevencije. Opći cilj projekta je doprinos smanjenju pojavnosti nasilnog ponašanja u partnerskim odnosima među mladim osobama kroz razvoj novih socijalnih vještina i obrazaca ponašanja. Opći cilj bit  će ostvaren kroz realizaciju specifičnih projektnih ciljeva, a to su:

  • povećati svijest o rizicima i posljedicama nasilnog ponašanja u vezama među mladim osobama na području Karlovačke županije i
  • potaknuti proaktivno i učinkovito (su)djelovanje mladih u domeni razvoja novih vještina i obrazaca ponašanja na području Karlovačke županije.

Glavne aktivnosti projekta su edukativne radionice za učenike i učenice svih srednjih škola Karlovačke županije temeljem kojih će biti formirana skupina učenika/ca koji će, po završenoj edukaciji na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih, održati edukativna predavanja za vršnjake iz svojih škola. Također, kroz projekt će biti osmišljen i izrađen video uradak o posljedicama nasilja u partnerskim vezama, a predviđena je i kampanja za potrebe senzibilizacije javnosti.

Ovaj projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 15.936,74 EUR/120.000,00 kn/.