U DUGOJ RESI ODRŽANA INFO RADIONICA PROGRAMA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA ŽENSKE GRUPE KARLOVAC „KORAK“

Datum objave: 13. 11. 2017.

ŽGK „KORAK“ od ove godine, uvela je kao trajnu uslugu, provedbu programa Ekonomsko osnaživanje žena. Vezano uz navedeni Program, danas smo, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Ispostavom Duga Resa, održali info radionicu na kojoj smo upoznali nezaposlene žene sa konceptom i temama Programa te koristima koje mogu dobiti sudjelovanjem na radionicama Programa.

Program se sastoji od grupnih radionica i individualne podrške nezaposlenim ženama kroz rad Klubova za zapošljavanje. Kroz naše prijašnje projekte razvili smo program rada Klubova za zapošljavanje tako da već imamo bogato iskustvo u njegovu provođenju. No, bitna je razlika, što smo ranije program provodili samo za vrijeme trajanja projekata, a sada ćemo ovu uslugu pružati na trajnoj bazi, zahvaljujući dobivenim sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kroz  programsko područje „Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga“.

Hvala djelatnicama HZZ-a, Ispostave Duga Resa na pomoći i suradnji, a posebno svim ženama koje su se odazvale i prisustvovale današnjoj info radionici. 🙂