U OKVIRU PROGRAMA “MREŽA PODRŠKE I SURADNJE ZA ŽRTVE I SVJEDOKE KAZNENIH DJELA” SUDJELOVALE SMO NA SPECIJALIZIRANOJ EDUKACIJI

Datum objave: 07. 3. 2018.

Djelatnice i volonterke ŽGK „KORAK“ sudjelovale su 5. i 6. ožujka 2018. godine u Zagrebu, u hotelu Antunović na dvodnevnoj specijaliziranoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Edukacija je bila namijenjena posebno volonterima/kama partnerskih organizacija koji/e sudjeluju u ovom programu. Šezdesetak predstavnika Mreže partnerskih organizacija educirano je o pravima žrtve i relevantnim propisima koji se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svje

 

docima, o ulozi pružatelja podrške na sudu i upoznavanju žrtava i svjedoka s procedurama, o tijeku postupka od prijave policiji do okončanja kaznenog/prekršajnog postupka, o potrebama žrtava i svjedoka i pravilima pružanja emocionalne podrške, komunikaciji sa žrtvama i svjedocima, o procedurama u

radu volontera, Važan dio

edukacije bila je razmjena dosadašnjih iskustava partnerskih organ

 

izacija, vježbe u formi simulacije određenih slučajeva s kojima ćemo se susretati u radu te mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora od predavača vezanih uz probleme s kojima se udruge susreću u svom svakodnevnom radu sa žrtvama i svjedocima.

Edukacija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, financiranog sredstvima Ministarstva pravosuđa. Nositeljica programa je Ženska soba – centar za seksualna prava, a partnerske organizacije na programu su Informativno pravni centar – IPC, HERA Križevci, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga ZvoniMir, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građan

ske inicijative Poreč, SOS Virovitica, Ženska grupa Karlovac Korak, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.