Zahvala na donaciji

Datum objave: 03. 1. 2020.

Zahvaljujemo tvrtki Mercury Processing Services International na velikoj novčanoj donaciji. Sredstva ćemo ciljano iskoristiti  za potrebe našeg Skloništa za žene i djecu žrtve nasilja! Ovim putem zahvaljujemo što je prepoznat i podržan naš rad i angažman naše Udruge.