ZAVRŠENA EDUKACIJA „SEKSUALNO NASILJE NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA“ U SKLOPU JEDNOKRATNE PODRŠKE „KORAK DO PODRŠKE“

Datum objave: 04. 5. 2020.

Nakon održane dvodnevne edukacije Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u sklopu jednokratne podrške „Korak do podrške“, održan je 2. modul edukacije od 28.04. – 30.04. Obzirom na situaciju  vezanu za COVID  19, edukaciju smo održali online preko video konferencije Zoom.

Naše edukatorice, Kristina i Lidija, naučile su nas kako osmisliti preventivni program seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, na koji način trebamo ponuditi pomoć ako znamo da postoji seksualno nasilje te koje su smjernice o postupanju ako se utvrdi sumnja na seksualno nasilje. Zahvaljujemo našim edukatoricama na izvrsnim edukacijama i brojnim savjetima koji su nam potrebni u radu i zahvaljujemo što su svoje stručno znanje i iskustvo prenijele i na naše djelatnice.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i trajat će 6 mjeseci.