ŽGK “Korak” obilježila Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Datum objave: 23. 9. 2022.

ŽGK “Korak” ove godine je u dva grada, Karlovcu i Duga Resi, gdje je organizator bila Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom grada Duga Resa, obilježila 22.9., Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tradicionalnim puštanjem crnih balona u spomen na ubijene žene, žene koje su svoje živote izgubile kao žrtve nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja, kao žrtve patrijarhalnih obrazaca i nedopustivog tretiranja fenomena nasilja u obitelji unutar sustava i kroz medije, radnice ŽGK “Korak” još jednom su upozorile na neodrživost trenutnog stanja u RH.

Biti žena u Hrvatskoj znači živjeti neslobodna, znači trpjeti zadiranje u reproduktivna prava, znači izmještanje iz javne u privatnu sferu, znači stereotipizaciju i predrasude. Također, svakih 15 minuta jedna žena izložena je nekom od oblika nasilja, a 2022. godina do sada se pokazala pogubnom za 11 žena. Čekamo li 12.?

Treba jasno i glasno reći: svaki femicid može se prevenirati strogom i racionalnom reakcijom te detaljnom procjenom rizika od strane sustava. Samo sustavnim radom, osvještavanjem javnosti i međuresornom suradnjom, edukacijom pravosudnih tijela i centara za socijalnu skrb kako bi se minimalizirale negativne pojavnosti u njihovim postupanjima, penalizacijom počinitelja maksimalnim zakonskim kaznama i propisivanjem mjera istražnog zatvora nasilnicima te radom na izgradnji društva nenasilja i tolerancije, možemo sačuvati živote žena i raditi na izgradnji društva nenasilja.

Ne zaboravimo – odgovornost za nasilje odgovornost je društva u cjelini.