ŽGK “KORAK” ODRŽALA JAVNU AKCIJU U KARLOVCU

Datum objave: 21. 12. 2018.

Danas smo u Karlovcu održali javnu akciju kao dio nacionalne kampanje programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kroz kojeg pružamo podršku i pomoć žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja.

Cilj javne akcije bila je promocija programa te upoznavanje javnosti o tome kako im u ostvarivanju prava, u svojstvu žrtve ili svjedoka kaznenog djela ili prekršaja, može pomoći ŽGK “Korak” te koje sve vrste pomoći i podrške pružamo, a to su:
– emocionalna i praktična podrška, tehničke i praktične informacije te informacije o pravima
– psihosocijalna i pravna pomoć
– pratnja na sud
– pratnja na državno odvjetništvo, policiju i centre za socijalnu skrb
– podrška osobama koje nisu prijavile kazneno djelo te podrška nakon završetka sudskog postupka.


Javna je akcija dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još 10 organizacija civilnog društva s područja cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima.


Javnu akciju svojom su nazočnošću podržali: zamjenica župana Karlovačke županije, gđa Martina Furdek Hajdin, zamjenica gradonačelnika, gđa. Navijalić, predstavnici/e: Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca, pročelnica Draženka Ljubenko Sila i voditeljica odsjeka Renata Kučan , Policijske uprave karlovačke, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, medija te naravno, građani i građanke Karlovca kojima je ova javna akcija prvenstveno i namijenjena.