ŽGK “KORAK” ODRŽALA JAVNU AKCIJU U SLUNJU

Datum objave: 24. 10. 2019.

Danas smo u Slunju održali javnu akciju čiji je cilj bio informirati građane/ke Slunja o tome kako im u ostvarivanju prava, u svojstvu žrtve ili svjedoka kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, može pomoći ŽGK “Korak” te koje sve vrste pomoći i podrške pružamo. Među ostalim, mogli su saznati i da podršku i pomoć pružamo svim punoljetnim osobama, i ženama i muškarcima, na području Karlovačke i Ličko – senjske županije te da su usluge za naše korisnike/ce besplatne.

Javna je akcija dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga još 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, a to su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Ženska grupa Karlovac „Korak“; SOS Virovitica; Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod; Centar za građanske inicijative, Poreč; Delfin, Pakrac; DEŠA, Dubrovnik; Udruga HERA, Križevci; Udruga ZvoniMir, Knin.

Svojom nazočnošću javnu su akciju podržali predstavnici/e Policijske postaje Slunj, Centra za socijalnu skrb Slunj, mediji te građani i građanke Slunja kojima je ova javna akcija prvenstveno i bila namijenjena.