ŽGK “KORAK” SUDJELOVALA NA POČETNOJ KONFERENCIJI PROJEKTA “P.s. – POKRENI SE”

Datum objave: 05. 7. 2018.

Jučer smo sudjelovali na početnoj konferenciji projekta iz Europskog socijalnog fonda “P.s. – pokreni se” čiji je nositelj Razvojna agencija Karlovačke županije RA KARLA, a partneri HZZ PU Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, ŽGK “KORAK”, Carpe Diem, Obrtnička komora Karlovačke županije i HGK – županijska komora Karlovac. Na konferenciji je predstavljen projekt, partneri te uloga svakog od njih.

Opći cilj projekta je učinkovita provedba strategije razvoja ljudskih potencijala uz održivo funkcioniranje LPZ-a, a specifični ciljevi su inovativni pristup u unaprjeđenju promocije deficitarnih zanimanja i promicanju kulture poduzetništva te kreiranje uvjeta za učinkovitu provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala i jačanje funkcije VTR-a. Vrijednost projekta je 1.732.604,28 kuna (EU potpora), a trajati će 27 mjeseci. 

U projektu će se raditi na aktivnostima izrade strategije razvoja ljudskih potencijala i projektnog portfolia, umrežavanja lokalnog partnerstva i jačanja kapaciteta i uloge VTR-a u društvu, promocije deficitarnih zanimanja u osnovnim školama, promocije poduzetništva učenicima i nezaposlenim osobama te će se dodijeliti 17 deminimis potpora za samozapošljavanje ukupne vrijednosti 220.000 kn (Grad Karlovac, Grad Ogulin, Grad Duga Resa i Grad Slunj).

Predstavnica naše udruge predstavila je glavne aktivnosti u kojima će sudjelovati ŽGK “KORAK”, a to su promocija deficitarnih obrtničkih zanimanja, posebno onih tzv. “muških” među učenicama po školama Karlovačke županije te  provedba edukacija za poduzetništvo među nezaposlenima.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. temeljem Poziva “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III”.

Nakon konferencije sudjelovali smo i na 12. sjednici Vijeća za tržište rada Karlovačke županije u novom sastavu, a Vijeće je odabralo  svoju novu predsjednicu – zamjenicu župana dr. sc. Vesnu Hajsan-Dolinar, te dvije zamjenice: zamjenica gradonačelnika Grada Karlovca Andreja Navijalić i ravnateljica HZZ-PU Karlovac Ivana Mehle. Imenovana je i tajnica VTR-a mr.sc. Marijana Tomičić koja je ujedno i koordinatorica projekta kao i zamjenica direktora RA Karla d.o.o.-institucije nositelja projekta.
Vijeće je usvojilo i plan rada za ovu godinu kao i dobilo na znanje odluku o novom sastavu VTR-a sa prošlotjednog saziva Županijskog partnerskog odbora te odluku o produljenju Strategije za razvoj ljudskih potencijala Karlovačke županije do kraja ove godine.