ŽGK KORAK SUDJELOVALA NA SAJMU UDRUGA

Datum objave: 29. 9. 2018.

Danas smo sudjelovali na 10. po redu Sajmu udruga kojeg organiziraju Grad Karlovac i udruga Carpe diem.

Cilj Sajma je predstaviti široj javnosti koje sve udruge djeluju na području grada Karlovca te kojim se aktivnostima bave, odnosno koje usluge nude. Također, prilika je to i za ostvarivanje kontakata sa potencijalnim volonterima/kama kao i za unapređenje postojeće suradnje među udrugama te ostvarivanje novih suradnji.

ŽGK “Korak” zainteresiranim građanima/kama predstavila je svoj rad kroz rad Skloništa i Savjetovališta za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji kao i projekte i programe kroz koje pružamo različite usluge. Neke od njih su rad sa počiniteljima nasilja u obitelji, pružanje podrške ženama po izlasku iz Skloništa, rad s mladima na prevenciji nasilja, pružanje različitih usluga za žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja i druge.