ŽGK “Korak” u Karlovcu održala sastanak s predstavnicima institucija, ustanova i organizacija civilnog društva u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Datum objave: 14. 11. 2018.

Danas smo u Karlovcu održali sastanak s predstavnicima institucija, ustanova i organizacija civilnog društva s područja Karlovačke županije, a u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa.

Cilj sastanka bio je upoznati sudionike sa Programom i uslugama koje ŽGK „Korak“ kroz njega pruža na području Karlovačke županije žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji kao i unaprijediti postojeću suradnju između institucija, ustanova i  organizacija civilnog društva koje rade ili se u svom radu susreću sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji. Na sastanak su pozvani predstavnici: pravosudnih tijela,  jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, policije, centara za socijalnu skrb, ustanova u zdravstvu i školstvu,  udruga, odnosno  svima onima koji djeluju na području zaštite žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: Karlovačke županije, uključujući i zamjenica župana, Grada Karlovca, Županijskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Karlovcu, Ministarstva pravosuđa – Služba osiguranja pravosudnih tijela, Policijske postaje (PP) Karlovac, PP Duga Resa, PP Ogulin, PP Ozalj, PP Slunj, PP Vojnić, CZSS Karlovac,  Povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, HZZ PU Karlovac, Zavoda za javno zdravstvo Karlovac, Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruge za osobe s invaliditetom Karlovačke županije i ŽGK “Korak”.

Teme kojih su se sudionici posebno dotakli, nakon izlaganja voditeljice aktivnosti Programa ispred ŽGK “Korak”, bile su:

– specifičnost položaja osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekrašaja nasilja u obitelji

– praksa neprijavljivanja, odnosno vrlo malog broja prijavljenih slučajeva nasilja od strane liječnika i odgojno obrazovnih ustanova

– često neprepoznavanje oblika nasilja od strane stručnih službi u odgojno – obrazovnim ustanovama što zatim rezultira da se nasilje niti ne prijavljuje.

Zaključeno je:

  1. da će ŽGK “Korak”, u suradnji sa Savezom udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, organizirati sastanak sa udrugama osoba s invaliditetom s područja Karlovačke županije u 2019. godini .
  2. da će ŽGK “Korak” stupiti u kontakt sa osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije  sa ciljem predstavljanja Programa i usluga koje se kroz njega pružaju kroz 2019.godinu.
  3. da je za  upoznavanje  žrtvi i svjedoka kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji s tim da ŽGK “Korak” pruža pomoć i podršku ovim kategorijama stranaka  kroz ovaj Program izuzetno važna kvalitetna suradnja sa predstavnicima pravosudne policije na sudu kao osobama koje imaju uvid u svojstvo u kojem stranka dolazi na sud te ukoliko dolazi u svojstvu   žrtve ili svjedoka kaznenog djela ili prekršaja nasilja u obitelji, imaju mogućnost uputiti na nas putem informacije da nam se stranke mogu javiti za pomoć, odnosno uputiti stranke direktno na nas ukoliko se u tom trenutku neka od naših zaposlenica ili volonterki nalazi na dežurstvu u sudu.
  4. da Zavod za javno zdravstvo Karlovac ima stranke koje ponekad imaju potrebu za pravnim savjetovanjem. Kako Zavod ne pruža takvu uslugu, zaključeno je da će stranke uputiti na ŽGK “Korak” za pravno savjetovanje koje mi pružamo kroz ovaj Program.
  5. da je rad na unapređenju postojeće suradnje između svih sudionika, predstavnika institucija, ustanova i organizacija civilnog društva, neophodan za kvalitetno pružanje usluga  našim korisnicima/cama – žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji.

Zahvaljujemo se Gradu Karlovcu na ustupljenom prostoru Velike vijećnice za održavanje sastanka.