ZNAČAJNI DATUMI U GODINI

1.1. Svjetski dan obitelji
1.1. Svjetski dan mira
prva nedjelja u veljači-Međunarodni dan života
drugi utorak u veljači- Dan sigurnijeg interneta
15.2. Nacionalni dan djece oboljelih od malignih bolesti
20.2. Svjetski dan socijalne pravde
8.3. Međunarodni dan žena
15.3. Svjetski dan socijalnog rada (treći utorak u ožujku)
21.3. Svjetski dan Down sindroma
21.3. Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije
1.4. Dan borbe protiv alkoholizma
2.4. Svjetski dan autizma
7.4. Svjetski dan zdravlja
8.4. Svjetski dan Roma
30.4. Međunarodni dan odgoja bez batina
5.5. Dan osoba s cerebralnom paralizom
8.5. Međunarodni dan Crvenog križa
15.5. Međunarodni dan obitelji
25.5. Međunarodni dan nestale djece
1.-7.6. Europski tjedan djece čiji su roditelji u zatvoru
4.6. Međunarodni dan djece žrtava nasilja
12.6. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada
Lipanj Tjedan udruga Grada Zagreb
20.6. Svjetski dan izbjeglica
26.6. Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga
26.6. Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima
prva subota u srpnju- Međunarodni dan suradnje
11.7. Svjetski dan stanovništva
12.8. Međunarodni dan mladih
19.8. Svjetski humanitarni dan
10.9. Međunarodni dan prevencije suicida
21.9. Međunarodni dan mira
22.9. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
zadnja subota u rujnu- Međunarodni dan gluhih
1.10. Međunarodni dan starijih osoba
2.10. Međunarodni dan nenasilja
5.10. Međunarodni dan djeteta
prvi puni tjedan u listopadu- Dječji tjedan
10.10. Svjetski dan mentalnog zdravlja
10.10. Svjetski dan beskućnika
15.10. Međunarodni dan bijelog štapa (Svjetski dan slijepih)
16.10. Svjetski dan rješavanja sukoba
17.10. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva
18.10. Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima
26.10. Svjetski dan međusobnog pomaganja
15.11.-15.12. Međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti
16.11. Međunarodni dan tolerancije
19.11. Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece
20.11. Međunarodni dan prava djeteta
23.11. Svjetski humanitarni dan
25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
( 16 dana aktivizma )
3.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom
5.12. Međunarodni dan volontera
10.12. Međunarodni dan ljudskih prava
11.12. Dan UNICEF-a
20.12. Međunarodni dan solidarnosti