OBAVIJEST – Izmjena I. Poziva na dostavu ponuda – NABAVA USLUGA

Datum objave: 19. 6. 2020.

Naručitelj ŽENSKA GRUPA KARLOVAC “KORAK”, Vladka Mačeka 6, 47 000 Karlovac pokrenuo je postupak nabave temeljem Pravila za neobveznike Zakona o javnoj nabavi za nabavu pod nazivom „IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆE STAMBENE ZGRADE U ZGRADU ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE“

Naziv projekta: Siguran KORAK ka dostojanstvenom stanovanju

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Europski fond za regionalni razvoj

Poziv: „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, referentne oznake: KK.08.1.3.04.

Izmjena poziva za dostavu ponuda i dokumentacija su objavljeni 19.06.2020. godine na internetskim stranicama: www.strukturnifondovi.hr

POSTUPAK NABAVE S OBVEZNOM OBJAVOM

Kratak opis nabave:
Predmet nabave je usluga izrade projektne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, glavni projekt i izvedbeni projekti sa troškovnicima radova sukladno projektnom zadatku) za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće stambene zgrade u zgradu za organizirano stanovanje.

Novi rok za dostavu ponuda je 29. lipnja 2020. godine do 10 sati. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti sljedećoj kontakt osobi: Nikolina Letić

Email: nikolina@lumennice.hr

Kontakt telefon: +385 91 44 555 10

Priloženi dokumenti:

Izmjena-I.-Poziva-na-dostavu-ponuda_19.06.2020