ODRŽALI SMO JAVNO PREDAVANJE U OGULINU

Datum objave: 18. 9. 2020.

Dana 16. rujna 2020. u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Ogulin održali smo javno predavanje na temu  „Iskustva i izazovi u radu sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji“. Javno predavanje organizirala je  Ženska grupa Karlovac „Korak“ u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Ogulin, Udrugom žena Ogulin te Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca.

Predavanje je bilo namijenjeno predstavnicima/ama institucija i udruga s ogulinskog područja, a svrha mu je bila prisutnima predstaviti što je to „Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kao i vidjeti koje su potrebe za podrškom i pomoći koju pružamo kroz navedeni Program na području Ogulina i njegove okolice.

O tome što je to „Mreža podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, koju vrstu podrške pružamo i kome, što se našim korisnicima/ama pokazalo najkorisnijim, kako nam se osobe mogu obratiti za pomoć, o važnosti međusektorske suradnje, o volonterskom angažmanu unutar Programa, o pratnjama na sud i druge institucije kao i o osobi od povjerenja izlagale su:  ispred ŽGK „Korak“ Sandra Turkanović, pravnica/voditeljica programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ ispred ŽGK „Korak“ te ispred udruge „DELFIN“ Mirjana Bilopavlović, koordinatorica udruge „DELFIN“ i Mirsada Popović Damjanović voditeljica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” udruge „DELFIN“.

Nakon toga, uslijedilo je vrijeme za pitanja i komentare svih prisutnih temeljem čega smo zaključili da potrebe za podrškom itekako ima, ali još i više da svi zajedno, i institucije i udruge, trebamo poraditi na još učinkovitijem širenju informacija o tome gdje i kome se stanovnici ogulinskog područja mogu obratiti za pomoć, iako je upravo ovo predavanje i bilo zamišljeno na način da se informiraju i lokalne udruge kako bi onda one mogle proslijediti dalje informacije svojim sugrađanima/kama u potrebi.

Hvala Pučkom otvorenom učilištu Ogulin koje nam je ustupilo prostor, hvala Mihaeli Stipetić iz Udruge žena Ogulin na pomoći u samoj organizaciji, hvala kolegicama iz partnerske organizacije Programa iz udruge „DELFIN“ na sudjelovanju kroz koje su podijelile iskustva u radu svoje udruge. I naposljetku, hvala svima onima koji/e su došli/e na ovo javno predavanje, uz poziv da s povjerenjem upute na nas, odnosno, obrate nam se u slučaju da se i sami/e nađu u ulozi žrtve ili svjedoka/inje.

Program financira Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, koordinatorica Programa je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga 10 organizacija civilnog društvaUdruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac “Korak”; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.