ŽGK „KORAK“ ODRŽALA JAVNE AKCIJE U KARLOVCU I GOSPIĆU POVODOM EUROPSKOG DANA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA (22.2.)

Datum objave: 22. 2. 2022.

Dana 22. veljače 2022. održali smo javne akcije u središtu Karlovca i Gospića povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela (22.2.), a u sklopu Nacionalne kampanje programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Svrha javnih akcija bila je senzibilizirati javnost o položaju i pravima žrtava te informirati građane/ke Karlovca i Gospića, odnosno stanovnike/ce Karlovačke i Ličko – senjske županije kao i prisutne predstavnike/ce medija o sustavu podrške žrtvama u RH, o uslugama koje pruža mreža partnerskih organizacija programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“, o važnosti traženja pomoći i važnosti toga da žrtve i svjedoci znaju da nisu sami nakon počinjenog kaznenog djela.

Odgovarali smo i na konkretna pitanja naših sugrađana/ki, dijelili promo letke Programa koji sadrže informacije o vrstama podrške i pomoći, ali i razgovarali sa prisutnim predstavnicima/ama institucija i udruga koji su pokazali da podržavaju naš rad i svojim današnjim dolaskom na naše javne akcije.

Podršku i pomoć kroz ovaj Program pružamo svim punoljetnim osobama, i ženama i muškarcima, a sve usluge za naše su korisnike/ce besplatne.

Javne akcije dio su programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” financiranog od strane Ministarstva pravosuđa i uprave RH. Nositeljica je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a provodi ga 10 organizacija civilnog društva na području cijele Hrvatske, odnosno u onim županijama u kojima ne postoje odjeli za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, a to su: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; Ženska grupa Karlovac „Korak“; SOS Virovitica; Informativno pravni centar – IPC, Slavonski Brod; Centar za građanske inicijative, Poreč; Delfin, Pakrac; DEŠA, Dubrovnik; Udruga HERA, Križevci; Udruga ZvoniMir, Knin.