ŽGK KORAK TRAŽI VOLONTERA/KU ZA GOSPIĆ!

Datum objave: 14. 8. 2019.

ŽGK „KORAK“ U POTRAZI JE ZA VOLONTEROM/KOM S PODRUČJA GRADA GOSPIĆA KOJI/A BI PRUŽAO/LA USLUGE POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA ILI SVJEDOCIMA/INJAMA KAZNENIH DJELA I PREKRŠAJA NASILJA U OBITELJI.

Aktivnost se odvija kroz program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financira Ministarstvo pravosuđa RH, a provodi 10 organizacija civilnog društva s područja cijele Hrvatske, sa Ženskom sobom – Centar za seksualna prava kao nositeljicom Programa.

ŽGK „Korak“ usluge Programa pruža u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Grad Gospić ustupio je ŽGK „Korak“ je na korištenje prostoriju u Kulturno informativnom centru u Gospiću za potrebe pružanja podrške i pomoći stanovnicima Ličko-senjske županije (žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja nasilja u obitelji) sa svrhom da se korisnicima/cama omogući sigurno mjesto u kojemu bi neometano mogli iznijeti svoj problem te dobiti potrebnu pomoć.

Osoba koja bi se uključila kao volonter/ka u ovu aktivnost prethodno će biti educiran/a od strane ŽGK „Korak“ te će imati konstantnu podršku u radu. Volonter/ka bi pružao/la emocionalnu podršku, davao/la praktične informacije te informacije o pravima.

Angažman volontera/ke bio bi po dogovoru, npr. jednom tjedno ili 2 puta mjesečno po par sati u unaprijed određeni dan i sate kako bi korisnici/e znali/e sa sigurnošću da će im u te dane/sate volonter/ka biti na raspolaganju.

Volonter/ka ne mora biti stručnjak/inja (pravnik/ca, psiholog/inja, socijalni/a radnik/ca i sl.), no važno je da ima afiniteta za rad s ljudima, da je empatičan/na, strpljiv/a i odgovoran/na.

Za sve dodatne informacije možete nam se javiti osobno (Vladka Mačeka 6), na telefon 047/ 600-392 ili na e-mail podrska.korak@gmail.com, a informirati se možete i u Lokalnom volonterskom centru Gospić te Društvu Naša djeca Gospić.