U Karlovcu održana info radionica programa Ekonomsko osnaživanje žena Ženske grupe Karlovac „KORAK“

Datum objave: 12. 4. 2017.

ŽGK „KORAK“ od ove godine, uvela je kao trajnu uslugu, provedbu programa Ekonomsko osnaživanje žena. Vezano uz navedeni Program, danas smo, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, održali info radionicu na kojoj smo upoznali nezaposlene žene sa konceptom i temama Programa te koristima koje mogu dobiti sudjelovanjem na radionicama Programa. Program …

Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

Datum objave: 08. 2. 2017.

Ženskoj grupi Karlovac “KORAK” odobrena je institucionalna podrška Rezultati. Institucionalna podrška predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojom se ciljano, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga. Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, …

Hvala “DS Smith” iz Vojnića

Datum objave: 19. 1. 2017.

Najiskrenije se zahvaljujemo djelatnicima i zaposlenicima firme “DS Smith” iz Vojnića koji su naše korisnice i djecu jako razveselili novim TV-om i peglom. Hvala Vam puno!